cổng trục

May 31 2017 13:23:28

Trọng tải một trong các yếu tố quan trọng nhất của cổng trục. bây giờ tùy vào mục đích tiêu dùng mà phân chia thành đầy đủ tải trọng khác nhau. Dưới đây là một số chiếc trọng tải tiêu biểu: - tải trọng nâng danh nghĩa: là trọng lượng to nhất của vật nâng mà đồ vật có thể nâng được; - tải trọng của gió: lực đầy ngang của gió phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu nên thương thay đổi 1 cách bỗng nhiên được tính toán theo công thức Wg - trọng tải khi dựng lắp; tải trọng động; tải trọng nảy sinh khi vật chuyển… http://tuancautruc.com/tin-tuc-seo/nhung-yeu-cau-khi-thiet-ke-lap-dat-cac-thiet-bi-nang-ha.html